8/5/07

Εξωτερική πολιτική!


H Υπουργός Εξωτερικών μας, "εξερευνά" κάθε μέρα στις 15:00 (αλλά άγνωστο μέχρι πότε... - πλησιάζει και το τέλος της τετραετίας!) και πάντοτε με ένα τεράστιο χαμόγελο, οποιοδήποτε θέμα εξωτερικού ενδιαφέροντος της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας! Ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή, με τις "σχέσεις καλής γειτονίας [...]", οι οποίες συνήθως, όμως, δεν "συνάδουν με [...] την εξωτερική πολιτική της χώρας" κλπ., κλπ.!

Greek-tv's banner code: